Filosoferen met kinderen over kunst - basismateriaal
Multidisciplinair

Filosoferen met kinderen over kunst - basismateriaal

Deze dvd geeft je juf of meester handige tips om met jullie leuke gesprekken te voeren over kunstwerken.

Bijvoorbeeld over De ruimte van een beperking, een werk van kunstenaar Ellen van Toor:

De ruimte van een beperking - Ellen van Toor

Filosoferen met kinderen over kunst

Deze dvd biedt inspiratie om met uw leerlingen een filosofisch gesprek aan te gaan over kunst. U ziet drie gesprekken rondom een kunstwerk, die plaatsvinden op drie locaties: het Kröller-Müller Museum, Museum De Pont en in de klas. Kinderfilosoof Marja van Rossum voorziet de gesprekken van commentaar. Daarnaast is aan de reacties van deelnemers aan de gesprekken te zien wat de waarde is van deze methodiek voor alle betrokkenen.

Groep 4 - gesprek in beeldentuin Toelichting kinderfilosoof

Groep 5 - in de klas Toelichting kinderfilosoof

Groep 7 - gesprek in museum Toelichting kinderfilosoof

Filosoferen met kinderen over kunst: reacties

Wilt u meer weten over filosoferen met kinderen over kunst? Kunstbalie en EDU-ART bieden ondersteuning in de vorm van inspiratiedagen en verdiepende cursussen. Daarnaast zijn er methodes beschikbaar.


Hieronder staan alle filmpjes van de dvd online.